topbar

Palvelut

  • Pienkohteiden rakennussuunnittelu ja lupakuvat (loma-asunto, sauna, talousrakennus)

  • Asemapiirros rakennus-/poikkeamislupaa varten

  • Rakennuslupakuvien puhtaaksipiirtäminen

  • Vanhojen paperikuvien piirtäminen sähköiseen muotoon (dwg, pdf)

  • Piirustusten päivittäminen ajantasalle, ajantasapiirustukset

  • Rakennusalan CAD-piirtäminen, tekninen piirtäminen

 

Suomen Vahvimmat